Historia

About page graphic (old typewriter)

Firma GEAQUA - Grzegorz Nikiel powstała w 2017 r. jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie rynku na niezaleznych konsultantów w dziedzinie ochrony środowiska, geologii, hydrogeologii i inżynierii środowiska.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie właściciela firmy w tych interdyscyplinarnych dziedzinach oraz ciągły rozwój osobisty i profesjonalny pozwala na zapewnienie wysokiej jakości usług dla szerokiego grona odbiorców.

Misja

About page graphic (old typewriter)

Zapewnienie każdemu klientowi wysokiej jakości usług i doradztwa w zakresie środowiska i geologii z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć wiedzy, profesjonalizmem, odpowiedzialnoscią i przejrzystością.

Nasze działania są skupione na tym aby być w pełni profesjonalnym i etycznym dostwcą rozwiązań środowiskowych, które zaspokoją potrzeby klientów i są zgodne ze zrównoważonych rozwojem.

Naszą misję osiągniemy współpracując z najlepszymi specjalistami z branży, którzy wspierają nas w skutecznej realizacji potrzeb klientów.

GEAQUA - Grzegorz Nikiel będzie zawsze utrzymywać wysokie standardy profesjonalnego postępowania oraz będzie przestrzegać przepisów prawa dotyczących zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Wizja

About page graphic (old typewriter)

Wierzymy, że do 2023 r. staniemy się liderem na rynku usług konsultingowych z zakresu ochrony środowiska, geologii i inżynierii środowiska. Osiągniemy to poprzez szybką i profesjonalną reakcję z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć naukowych i profesjonalnych narzędzi pozwalających sprostać wyzwaniom, które stawiają przed nami nasi klienci.

Osiągając sukces komercyjny oraz pełną satysfakcje naszych klientów będziemy dążyć do budowania zrównoważonej przyszłości dla naszych interesariuszy.

Wartości

About page graphic (old typewriter)

Wartości reprezentowane przez GEAQUA - Grzegorz Nikiel to: profesjonalizm, przejrzystość, satysfakcja klienta, troska o naszych ludzi i środowisko.

Wartosci

Hydrogeologia

Hydrogeology page graphic (beautiful lake)

Nasza oferta w zakresie hydrogeologii obejmuje prace projektowe i dokumentacyjne w zakresie:

Poszukiwania wód podziemnych,

Przygotowania dokumentacji niezbędnej do poboru wód podziemnych czyli:
- projekty robót geologicznych,
- dokumentacje hydrogeologiczne,
- karty informacyjne przedsięwziecia dla uzyskania decyzji środowiskowych,
- operaty wonoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych,

Rozwiązywania problemów z wysokim poziomem wód podziemnych, a w szczególności:
- projekty odwodnień wykopów budowlanych,
- odwodnienia istniejących obiektów.

Inspekcji telewizyjnej studni, otworów hydrogeologicznych i wiertniczych:
Inspekcję telewizyjną (tzw. kamerowanie studni) wykonujemy profesjonalną kamerą rejestrującą równocześnie 4 obrazy, co pozwla na szybkie sprawdzenie zarówno drożności studni/otworu jak i ocenę stanu rur osłonowych oraz kolumny filtrowej
Parametry techniczne naszej kamery pozwalają na inspekcje otworów o średnicy już od 90 mm do głębokości do 500 m. Kamera jest bardzo mobilna i jesteśmy w stanie wykonać inspekcję w otworach niedostępnych dla systemów na stałe zainstalowanych na samochodach.

Geologia Inżynierska

Engineering Geology page graphic (landslide)

Praktycznie każda inwestycja zaczyna się od rozpoznania warunków gruntowych. To często od nich zależy czy wizja architekta jest możliwa do zrealizowania w założonym budżecie. Prawidłowo wykonane rozpoznanie geologiczne praktycznie zawsze pozwala na znaczne oszczędności w trakcie realizacji przedsięwzięcia, lub na taką zmianę założeń projektowych aby przy założonej funkcjonalności obiektu jego realizacja była rozsądna z punktu widzenia ekonomicznego.

Wymagany zakres prac terenowych, laboratoryjnych jak i dokumentacyjnych za każdym razem dostosowyjemy do konkretnego obiektu oraz lokalnych warunkować gruntowo-wodnych. Nasz zespół może podjąć się wykonania:
- opinii geotechicznej,
- dokumentacji badań podłoże gruntowego,
- dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
- odbiorów wykopów,
- kompleksowej obsługi robót budowlanych w zakresie geotechniki.

Analizy Ryzyka

Well page graphic (old well in oragne colors)

Po wprowadzeniu nowej ustawy Prawo Wodne, większość właścicieli ujęć wód ma obowiązek przygotować i przedstawić właściwemu Wojewodzie analizę ryzyka dla ujęcia.

Możemy to za Ciebie zrobić!

Oferujemy wykonanie analizy ryzyka dla Twojego ujęcia.
Skontaktuj się z nami a przedstawimy Ci ofertę.
tel. +48 606 907-972
e-mail: info@geaqua.eu

Zespół

Team page graphic (hands)

Największą wartością firmy GEAQUA - Grzegorz Nikiel jest zespół profesjonalnych ekspertów, którzy specjalizują się w rozwiązywaniu problemów z zakresu geologii, hydrogeologii, ochrony środowiska oraz inżynierii środowiska. Kompetencje zespołu zbudowane są na podstawie praktycznego doświadczenia i gruntownej wiedzy teoretycznej, co pozwala na zaoferowanie rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami naszych klientów.

Współpracujemy również z akredytowanymi laboratoriami w zakresie analiz środowiskowych wód i gruntów.

dr inż. Grzegorz Nikiel - Założyciel firmy GEAQUA - Grzegorz Nikiel

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie hydrogeologii i ochrony środowiska.
Specjalizuje się w projektach związanych z badaniami, pozyskaniem i ochroną wód podziemnych.
Autor kilkuset projektów, dokumentacji, ekspertyz, opracowań autorskich oraz publikacji naukowych.
Członek Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.
Członek Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Kontakt

Adres:

GEAQUA - Grzegorz Nikiel
Witosa 1/16
42-224 Częstochowa

Tel.: +48 606907972
E-mail: info@geaqua.eu
NIP: 573-174-48-58